Handelsbetingelser

 

Priser

De anførte priser i tilbud/ordrebekræftelser er i Danske kr. excl. moms, fragt, emballage, samt toldafgift og andre afgifter. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, og prisstigninger på materiale.

 

Levering og Fragt

Leveringstiden er 1-3 dage, hvis varen er på lager. Er varen ikke på lager vil en senere leveringstiden blive angivet i en ordrebekræftelse. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid fra leverandør til Nordic Filtration. Levering sker med Blue Water eller DSV i henhold til INCOTERMS EXW (Ex Works)

 

Betaling

Betaling foregår via faktura, Paypal eller Visa/Mastercard

Reklamationsret

Når varen returneres og fortrydelsesretten benyttes (kun privat) kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentligt samme stand og mængde som modtaget. Fortydelsesretten bortfalder derfor, hvis varen er brugt, hvor det er helt åbenlyst, at brugen formindsker salgsværdien væsentligt.

Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos Nordic Filtration og alt salg sker efter gældende erhvervs regler. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, skal vi kontaktes, hvorefter vi beslutter om den sendes til os og vi vil reparere denne vederlagsfrit på vort eget eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. I det omfang Nordic Filtration måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

 

Returnering

Alle produkter, der returneres til Nordic Filtration skal være forsvarligt indpakket. Nordic Filtration anbefaler, at varen returneres via Post Nord, DSV eller Blue Water. Der modregnes et gebyr på 15% af prisen på produktet.

 

Produktansvar

Nordic Filtration kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet på varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Nordic Filtration - derunder vore medarbejdere. Nordic Filtration er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden pligtig til at holde Nordic Filtration skadesløs. Der henvises til pkt. 36 i NL 92.

 

Vedr. NL 92 og tvister

I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige, i det tilfælde, at ovenstående ikke er fyldestgørende, dog ikke hvis NL 92 udtrykkelig er fraveget.
For retsforholdet mellem kunden og Nordic Filtration gælder danske retsregler. Værneting i tvister mellem kunden og Nordic Filtration er Sø- og Handelsretten i København.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.  I det omfang Nordic Filtrationmåtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger