Nordic Filtration har i en længere periode, ønsket at gøre noget mere aktivt, for at følge nogle af FN’s 17 verdensmål. Vi har alle et fælles ansvar om at gøre noget, for at gøre verden mere grøn at leve i.
Det er ikke noget der sker fra dag til dag, men det er en rejse der skal bringe os i den rigtige retning, hvilket vi har stor tiltro til, at vi kan løfte i fælles flok.

Nordic Filtration fokuserer på følgende 3 verdensmål:
Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet
Verdensmål 7 – Bæredygtig energi
Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Det er verdensmål hvor der kan gøres store indsatser, både i egen virksomhed – men også udenfor virksomhedens egne vægge. Vi fokuserer i første omgang på, hvad vi kan gøre for at forbedre eget forbrug og derefter vil vi stille og roligt vende fokus mod omverdenen med henblik på, om vi kan gøre noget for at hjælpe her.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet:Da Nordic Filtration befinder sig i filtreringsbranchen, så er det oplagt at bestræbe sig på, at få bedre og renere drikkevand – ikke alene for os selv i egne lokaler, men naturligvis også sprede det budskab til nuværende og potentielle kunder.
Vi har derfor allerede foretaget nogle installationer i bygningen, så vi kan forbedre egen vandkvalitet og dermed også har muligheden for at fremvise et produkt i funktion, hvis der skulle opstå et behov for dette.
Ved vandindgangen til bygningen, er der både monteret filtrering til fjernelse af pesticider og okker – noget som vi tydeligvis kan se at filtreringen optager pga. den rødorange farve som okkeret viser. Vandet her i Danmark er generelt betragtet som værende meget rent – men man kan næsten aldrig vide sig sikker pga. rørene der kan afgive okker til vandet.

Udover denne forfiltrering, så har vi et blødgøringsanlæg stående, der reducerer eller helt fjerner kalken - hvilket er til stor gavn for armaturer i håndvaske, opvaskemaskine og køleskabe med vanddispenser og isterningmaskine. Her gør den stærkt reducerede kalk, at forbruget af afkalkningsmiddel og rengøringsmiddel daler ganske betydeligt.

Hvad kan vi gøre udover det vi allerede gør?

• Indenfor egne rækker, kan vi overveje at opsamle regnvand og bruge til andre formål.
• Vi kan se mod lande der ikke givetvis har adgang til rent drikkevand og dermed støtte enten økonomisk eller med produkter der ville kunne hjælpe dem mod at få renere og sundere drikkevand.

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi:Nordic Filtration arbejder hen mod at forbruge mindre el og den skal gerne være grønnere end den vi bruger i dag.
Den spæde start er allerede sat i gang enkelte steder på matriklen, da vi har monteret sensorer på enkelte af vores lagre, så der kun er lys ved bevægelse – og herefter i en kort periode.

Hvad kan vi gøre udover det vi allerede gør?
Der er nogle tiltag vi med enkelte midler kan foretage os, for at reducere på forbruget af el.

• Nordic Filtration har – som nævnt – allerede installeret enkelte sensorer. Her kan vi sørge for at få sensorer i resten af bygningen, så det gælder samtlige lagerbygninger, gangarealer, kantine og toiletfaciliteter. De lyskilder der er tilknyttet sensorerne, skal naturligvis skiftes til lavenergipærer.
• En anden og mere lavpraktisk ting vi kan gøre, er at slukke både pc’er og skærme efter endt arbejdsdag.
• Det helt store projekt, for at gå over til mere grøn energi vil være, at opsætte solcellepaneler på taget af bygningen. Det ville gøre virksomheden selvforsynende og dermed uafhængig af elektricitet udefra.
• Skifte gasopvarmning ud med fjernvarme.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktionSom en webshop, så ryger der selvsagt en del ordrer ud på daglig basis – noget som gør, at vi forbruger en del emballage i form af papkasser, papir/pap/plast-fyld og tape.
Vi har – indtil for kort tid siden – ikke tænkt meget over hele situationen omkring ansvarligt forbrug. Ikke at der ikke blev genbrugt, men der var ikke så meget struktur i måden vi gjorde dette på – altså ingen guideline.
Som det fungerede førhen, så genbrugte vi gerne f.eks. plastfyld fra vores leverandører og så blev resten smidt i vores 2 papcontainere – der i øvrigt hurtigt blev fyldte efter kun en uges tid.
Den helt grundlæggende idé med verdensmål 12 for Nordic Filtration, er at reducere mængden af emballage generelt.

Hvad kan vi gøre udover det vi allerede gør?

• Vi kan genanvende alle papkasser, papir- og plastfyld der kommer hjem fra vores leverandører. Det er noget vi allerede har klargjort lageret til og har kørt med i en kort periode – med stor succes. Her hjælper det naturligvis, at vi har ansatte der går op i projektet. Genbrugskasser bliver stillet samlet i et reolsystem og står først for, så det er dem der bliver taget først.
• Hvis en kasse kommer hjem fra en leverandør og er beskadiget, så kan vi skære den i mindre stykker og anvende den som fyld i vores forsendelser.
• Et ønske er udelukkende at kunne genbruge kasser – men vi slipper formentlig ikke for at indkøbe papkasser af og til. Når dette gøres, vil der komme mere fokus på størrelserne, så vi rammer nogle mål der passer godt til de mest gængse produkter. På den måde sparer vi på forbruget af fyld til kassen, da der ikke vil være meget spildplads, når kassen er bedre tilpasset produktet.

Ved at genbruge på denne måde, så kan det forekomme at en kunde modtager en forsendelse indeholdende 2-3 typer af fyld, for at bruge det vi har liggende. Vi skal selvfølgelig videreformidle hvorfor det er på denne måde og samtidig kan vi opfordre vores kunder til at genbruge både pap og fyld til egne forsendelser. På den måde fungerer besparelsen i flere led og stopper dermed ikke ved os.

Vi vil kunne måle resultater på 2 måder.

1. Vi kan måle resultatet rent visuelt ved at kigge på papcontaineren. Er den fyldt, så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok og er den tom, så har vi arbejdet for at opnå målet.
2. Vi vil også kunne måle det rent økonomisk. Mere genbrug betyder færre indkøb af ny emballage.

Den aktive indsats:

For at vi som virksomhed skal komme godt i gang med alle tiltag, så kræver det ikke mindst en stor indsats fra medarbejderne. Der skal ikke mere end én person til at køre forløbet lidt af sporet. Derfor er det vigtigt at alle er med på holdet og gør en samlet indsats, for at vi kan bevæge os i den rigtige retning.
Vi er så heldigt stillet – at vi har engagerede medarbejdere som også går op i forbrug og miljø, så vi i samlet flok kan løfte denne opgave.
Vi vil med jævne mellemrum, komme med små opdateringer på hvordan det går med de nye tiltag – måske med inspiration til dig og din virksomhed?