Omvendt Osmose - Sådan fungerer det

Omvendt osmose er en efterhånden ældre teknologi, der blev udviklet i 1950’erne. Formålet med teknologien er, til forskel fra et kulfilter, mere eller mindre at udrydde samtlige bestanddele i vandet. Det vil sige, at når vandet ”kommer ud på den anden side”, er vandet så rent, at det faktisk ikke indeholder noget som helst andet end dets egne molekyler. Idéen var oprindeligt at udvinde drikkevand fra havvand, hvilket den dag i stadig er aktuelt. Vi er forhandler af Omvendt osmose-anlæg til både den private husstand og til industrien.

Diffusion og Osmotisk tryk

Et omvendt osmose-anlæg består af en semipermeabel membran. Det betyder at den permeabel for visse typer af stoffer. Det er samme membran, der findes i planter. Dette gør den brugbar ved omvendt osmose, hvor det ønskede resultat er at efterlade forurenede stoffer tilbage og lade det rene vand sive igennem. Membraner der anvendes til omvendt osmose, er ofte lavet af polyamid, da dette materiale har en høj permeabilitet overfor vand og på den anden side er uigennemtrængelig for øvrige stoffer, såsom salte og mineraler, deraf navnet ”semipermeabel”.  

For at forstå omvendt osmose, må vi først runde diffusion. Diffusion handler om, at en sum partikler eller ioner går fra en høj koncentration til en lav koncentration; eller med andre ord: de går fra at være samlet til at være spredt, så koncentrationen er ligeligt fordelt. Et fint eksempel på det, er at have en kande med vand i, hvortil man tilføjer en mængde rødt saftevand. Efter lidt tid, vil man se, at saftevanden har fordelt sig i vandt, således saftens partikler er ligeligt repræsenteret i mængden af vand.

Ved osmose tilføjer vi som tidligere nævnt en semipermeabel membran. Lad os igen forestille os en kande med vand, hvori vi har tilføjet vores membran. I begge sider af kanden har vi en koncentration på 10 vandmolekyler i begge sider af kanden. I dette tilfælde vil der ikke løbe noget vand igennem membranen, da koncentrationen af vand er den samme i begge sider.

 

Lad os så antage, at vi har samme kande med vand, hvor vi denne gang har tilføjet 10 saltmolekyler i den ene side af kanden, så vi har 10 vandmolekyler i side 1 og 10 vand- og saltmolekyler, altså 20 molekyler i alt, i side 2. Med vores regel fra diffusion, hvor vi så at koncentrationen går fra høj til lav, vil vandet altså stige i side 2, således side 1 og side 2 vil indeholde en ligelig fordeling af vandmolekyler. 

Vi har nu forklaret osmotisk tryk. Når vandstanden stiger i side 2 fra det førnævnte eksempel, stiger trykket også, som er det, der får vandet til at stige, og dermed ser vi altså at et osmotisk tryk går fra høj til lav koncentration af vand; eller at vand altid vil søge at udligne sin koncentration vha. osmotisk tryk, således der er lige mange vandmolekyler til stede i begge sider.

Omvendt Osmose - Sådan fungerer anlægget

Ved omvendt osmose, vil vi have, at vandet vi får igennem membranen er 100% renset for diverse bestanddele. Dette gøres ved at vi vender reglen om koncentration på hovedet således vandet kommer til at gå fra høj koncentration til lav koncentration. Eller sagt på en anden måde: Vi lader den ene side af kanden stå tom og fylder den med vand fra den anden side.

For at det kan lade sig gøre, skal vi tilføje et tryk, der er højere end det osmotiske tryk, for ellers vil vandet vi renser og som skal ende i side 2 af kanden, løbe retur igennem membranen for at udligne antallet af vandmolekyler. Det er meget almindeligt at benytte omvendt osmose til afsaltning af vand, hvor et tryk, der er højere end det osmotiske tryk, får vandet til at sive igennem membranen således der på den ene side er rent drikkevand og på den anden side er diverse mineraler, saltioner, m.v.

Hvad Kan anlægget benyttes til?

Et omvendt osmose-anlæg kan benyttes i private hjem, men er primært anvendt i industrien, hvor rent vand er en nødvendighed. I industrielle sammenhænge vil man ofte have brug for disse anlæg i laboratorier, gartnerier, bilvaskeanlæg, køleanlæg, m.v., hvor der efter brug af vandet ikke må være efterladenskaber på overfladerne, der med tiden nedsætter div. apparaters levetid.

Nordic Filtration kan også tilbyde anlæg der er bygget specifikt til områder med meget højt saltindhold - f.eks. havvand. 

Er du i tvivl, om du vil få gavn af et osmoseanlæg, så send os en mail på info@nordicfiltration.com eller ring til os på +72 25 10 00

https://nordicfiltration.com